Andreas Johansson Heinö.jpg

Andreas Johansson Heinö

Äpplet, fredag 16 mars

Andreas Johansson Heinö är förlagschef, rektor för Stureakademin och ingår i Timbros ledningsgrupp. Han är fil. dr. i statsvetenskap och disputerade 2009  vid Göteborgs universitet på avhandlingen ”Hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige” och är en efterfrågad kommentator i frågor som rör mångkultur, integration och medborgarskap. Han har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet.

Under Littfest medverkar han som moderator för två samtal: dels samtalet mellan Dan Korn och Elisabeth Åsbrink, dels samtalet mellan Per Svensson och Susanne Wigorts Yngvesson. Båda dessa programpunkter presenteras i samarbete med Timbro.