anki_edvin.jpg

Anki Edvinsson

Studion, fredag 16 mars

Anki Edvinsson har bytt spår och studerar idag kriminologi. I debuten Lust att döda skildras ett möjligt terrorattentat i centrala Umeå. Parallellt sker ett brutalt mord som förbryllar polisen. Hänger händelserna ihop? Hur kan detta ske här? I samtal med förläggaren Anna Granlund.

Samarbetspartner: North Chapter.