annelie-branstrom-ohman_400px.jpg

Annelie Bränström-Öhmn

Studion, fredag 16 mars

Annelie Bränström Öhman är kulturskribent och professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning har främst rört sig i de tre fälten kärlek i modern litteratur, feministisk teori och kreativt akademiskt skrivande.

Under Littfest medverkar hon i ett samtal med rubriken Att skriva sant med stil. Författarförbundets sektion Sanning och Stil bjuder in till ett offentligt samtal kring balansen mellan sanning och gestaltning i sakprosa. Den akademiska traditionen ställer krav på genomskinlighet, men hur rimmar det med stilens förförande? Går det att skriva såväl levande som sant, eller måste sanningen vara torftig och ängslig? Medverkar gör Annelie Bränström-Öhman, Magnus Linton, Henrik Berggren och Moa Matthis.

I samarbete med Författarförbundet.