asa_linderborg.jpg

Åsa Linderborg

Idun, fredag 16 mars

Åsa Linderborg är kulturchef på Aftonbladet och historiker. Hon slog igenom som författare 2007 med den självbiografiska skildringen om sin far, Mig äger ingen. Nu är hon aktuell med boken Allt är möjligt - 76 teser om varför vi behöver vänsterpopulism, som hon skrivit tillsammans med Göran Greider.

"I de borgerliga salongerna är populism ett skällsord, men vi vill ta fram det friska som trots allt finns i den folkliga reaktionen mot de senaste tre decenniernas hämningslösa kapitalism. I vissa länder är populismen en oppositionell rörelse. I andra, som i Ungern, är den en statsideologi.
Populismen kan vara farlig, men är också helt nödvändig."

Populismen är gammal. Men ordet är relativt nytt i svenska språket, belagt första gången så sent som 1963. Idag är det ett av de vanligaste tillhyggena i den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? Är all populism av ondo? Och hur började det?

Göran Greider och Åsa Linderborg, två av våra mest framträdande politiska debattörer, har gett sig själva i uppdrag att förklara - och försvara - populismen som politiskt fenomen.

Under Littfest samtalar Åsa Linderborg och Göran Greider med Johan Örestig.

Presenteras i samarbete med ABF.