Göran-Burén_©Annakarin-Drugge-300x450.jpg

Göran Burén

Tonsalen, lördag 17 mars

Är alla människor lika viktiga? Frågan ställs utifrån konflikten mellan Israel och Palestina. Vad hände? Hur har diskussionen i Sverige blivit som den blivit? Vad vet vi? Ett samtal mellan författaren Göran Burén och prästen Lisa Tegby om Israel, Palestina, Sverige, kunskap och solidaritet utifrån boken Alla människors lika värde.

Samarbetspartner: Celanders förlag