göran_greider.jpg

Göran Greider

Idun, fredag 16 mars

Göran Greider är chefredaktör för Dala-Demokraten och har sedan poesidebuten 1981 givit ut ett trettiotal böcker: poesi, debatt och biografier. Nu är han aktuell med boken Allt är möjligt - 76 teser om varför vi behöver vänsterpopulism, som hon skrivit tillsammans med Åsa Linderborg.

"I de borgerliga salongerna är populism ett skällsord, men vi vill ta fram det friska som trots allt finns i den folkliga reaktionen mot de senaste tre decenniernas hämningslösa kapitalism. I vissa länder är populismen en oppositionell rörelse. I andra, som i Ungern, är den en statsideologi.
Populismen kan vara farlig, men är också helt nödvändig."

Populismen är gammal. Men ordet är relativt nytt i svenska språket, belagt första gången så sent som 1963. Idag är det ett av de vanligaste tillhyggena i den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? Är all populism av ondo? Och hur började det?

Göran Greider och Åsa Linderborg, två av våra mest framträdande politiska debattörer, har gett sig själva i uppdrag att förklara - och försvara - populismen som politiskt fenomen.

Under Littfest samtalar Göran Greider och Åsa Linderborg med Johan Örestig.

Presenteras i samarbete med ABF.