Ko Un Serge Assier Marseille (France).jpg

Ko Un – inställt

Idun, lördag 17 mars

Vi måste tyvärr meddela att Ko Un ställt in vårens resa till Europa, och därmed även sina besök i Umeå, Malmö och Stockholm. Detta kommer efter sviterna av två operationer. Läs mer →

 

 

Littfest har den stora äran att presentera den förste författargästen till 2018 års festival: poeten Ko Un. En legendar inom världslyriken och ständig kandidat till nobelpriset i litteratur. Ko Un gästar Littfest för ett samtal med kritikern Yukiko Duke.

Ko Uns diktade värld bygger i hög grad på hans dramatiska liv, ett liv som i sin tur förkroppsligar Koreas laddade nutidshistoria.

Född 1933 och uppvuxen under den japanska ockupationen, då koreansk kultur var förbjuden, historieböcker brändes och landet var förvandlat till "generalguvernementet Choson”, påtvingades Ko Un ett japanskt namn. Han tilläts varken tala eller skriva på koreanska, utan fick lära sig behärska sitt hemspråk i smyg. Starkt präglad av denna rotlöshet, den rådande ockupationen och det påföljande Koreakrigets lidanden gick han i buddhistiskt kloster.

Mot slutet av femtiotalet tog livet en ny vändning. Ko Un lämnade klosterlivet, för att hamna i ett disharmoniskt bohemliv präglat av alkoholmissbruk, självskadebeteende och flera självmordsförsök. Men poesin kom tillbaka till honom, och han närmast pånyttföddes.

Under de två följande decennierna gjorde han sig känd som aktivist och blev en viktig förgrundsfigur inom demokratirörelsen i den benhårda militärdiktaturen Sydkorea. Priset för hans kamp blev högt. Poeten fängslades och torterades vid upprepade tillfällen. Tiden skulle dock ge Ko Un rätt. Under nittiotalet inleddes en demokratisering i landet och sedan dess har också hans rykte som poet och människorättskämpe varit i ständigt stigande både hemma och i västvärlden. Idag är Ko Un att betrakta som en legend i sitt hemland och en centralgestalt inom världslitteraturen.

Den diktsamling som Ko Un nu är aktuell på svenska är översatt av just Sun-Kyoung Choi som också gjort urvalet. Vit fjäril är en diger samling dikter om Nordkorea och gränsen som delar folket, om sovjetiska koreaner som tvångsförflyttas och soldater som återvänder hem och låter gevärsskott bryta tystnaden i de afghansk-pakistanska bergen. Här excellerar Ko Un i det som blivit hans signum, det poetiska handlaget och den allmänmänsklig tematiken. Han är en poet som inte gör någon skillnad mellan smått och stort i sina dikter utan – mitt i den stora dramatiken –  behandlar det allra vardagligaste som om det är det största som kan hända en människa.

Samarbetspartners för Ko Uns sverigebesök är LTI Korea och Atlantis.