Uppdatering: Nätverkets namn är sedan 2018 Littnord, och information om nätverket och dess projekt finns på den gemensamma webbplatsen littnord.org. Denna sektion uppdateras därför ej längre.


Litteraturnätverk i Norra Norden

Projektet Litteraturnätverk i Norra Norden har startats på initiativ av Littfest i Umeå.
I nätverket ingår Littfest i Umeå, samt festivalerna:
Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island)
Ordkalotten (Tromsø, Norge)
Vasa Littfest (Vasa, Finland).

Projektet drevs under 2017 med stöd från Nordisk Kulturfond, och delar av projektet genomfördes med stöd från Statens Kulturråd.

 
nordiskkulturfond_norden_black_rgb.png
 
kulturradet_logo.gif
 

Svenska författare till Ordkalotten i Tromsø

Tisdag 5 december 2017

Norska Ordkalotten och svenska Littfest kunde i ett samarbete presentera tre svenska författare under Ordkalotten den 14-19 november. Temat för festivalen var raseri, och utifrån det temat landade till slut urvalet på författaren Ida Linde, poeten Johan Jönson och serietecknaren Mats Jonsson. Alla tre med rötterna i norra Sverige, och med en underliggande vrede i sina verk. Författarna medverkade dels i samtal, och Ida Linde och Johan Jönson medverkade även med läsningar i den poesikonsert som avslutade festivalens lördagskväll. I poesikonserten medverkade även Ylva Ambrosia Wærenskjold och Ingvild Lothe med läsningar, och det hela tonsattes av den elektroniska musikern Gaute Barlindhaug.

Det gemensamma arbetet gav festivalernas koordinatorer möjlighet att samverka kring något konkret, och gav därigenom en fördjupad insikt i varandras arbetsmetoder. Utbytet visade också att vi har mycket att vinna genom att lära av varandra. Inte minst när det gäller att nyttja varandras expertis vad gäller det egna landets författare.

Under festivalens mer branschinriktade del av programmet medverkande även Patrik Tornéus från Littfest i ett panelsamtal där litteraturfestivalers publikutvecklingsarbete diskuterades.


Bokmenntahatid

Studiebesök och återträff i Reykjavik

Tisdag 12 september 2017

Den 6-9 september ägde Bókmenntahátíð, Reykjavik International Literary Festival rum i Reykjavik. Littfests koordinatorer besökte festivalen och tog del av festivalens program, och återsåg festivalens arrangörer. Ett särskilt gästprogram för deltagare inom litteraturbranschen erbjöds även, vilket gav flera tillfällen att nätverka och möta nya kontakter, samt möjligheter att få ta del av information om hur de isländska systemen för litteraturfrämjande fungerar. Bókmenntahátíð arrangerade även ett mindre slutet frukostmöte, tillsammans med det nätverk som bildats av festivalerna Helsinki Lit (Finland), Sigrid Undset Dagene (Norge) och Stockholm Literature (Sverige).


alla_motesdeltagare.jpg
workshop.jpg

Många idéer efter lyckad uppstartsträff

Tisdag 23 maj 2017

Den 18-19 maj 2017 välkomnades representanter från litteraturfestivalerna Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island), Ordkalotten (Tromsø, Norge) och Vasa Littfest (Vasa, Finland) till Umeå. Det var ett par mycket intensiva dagar där deltagarna lärde känna varandra och varandras festivaler, och började skapa planer för hur ett fortsatt samarbete ska se ut. Idéerna var många och av olika slag, och det var tydligt att alla deltagare var mycket positiva till att samarbeta.
– Tillsammans kan vi ändra riktningen för information och förbindelser, och se till att utbytet sker mellan oss som finns i norra norden. Vi ser mycket fram emot att ta det här arbetet vidare, säger Elenor Nordström.

En första handlingsplan för hur samarbetet ska tas vidare har upprättats, och Littfest Umeå har tagit på sig att fortsatt vara den drivande och samordnande parten genom uppstarten.

Mötesledare var Annika Nordenstam från Nordiskt Informationskontor, som också gav en del råd inför samarbetet.


littfest_foto_logotyper.jpg

Littfest skapar nordiskt nätverk

Onsdag 12 april 2017

Nu inleder vi arbetet med att bygga ett nätverk mellan litteraturfestivaler i norra Norden. Den 18-19 maj kommer representanter från fyra nordiska länder att mötas i Umeå för att utbyta idéer, erfarenheter och smida planer för hur vi ska samarbeta. De inbjudna festivaler som kommer att ha representanter på plats är Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island), Ordkalotten (Tromsø, Norge), Vasa Littfest (Vasa, Finland). Gemensamt för festivalerna är att vi alla är rotade i norr och verkar i en geografisk periferi, dit strålkastarljuset inte alltid når. Det vill vi ändra på. Med hjälp av varandras kanaler kan vi sprida våra respektive inhemska författare till ny publik i norden, och själva få ta del av nordiska författarskap.

– Samtliga deltagare arbetar med att arrangera litteraturfestivaler av hög kvalitet och med hög ambitionsnivå. Med all denna kunskap samlad på en och samma plats, kan vi lära av varandra och hitta nya intressanta metoder för att sätta litteraturen i norden i fokus, säger Elenor Nordström, en av koordinatorerna för Littfest.

Initiativet till att starta nätverket kommer från Littfest Umeå, och har beviljats stöd från Nordisk Kulturfond.

– När vi stärker relationerna mellan nordiska litteraturfestivaler bidrar vi till att stärka litteraturscenen i Norra Norden, säger Elenor Nordström.