nils_haakansson.jpg

Nils Håkanson

Idun, lördag 17 mars

Nils Håkanson är författare, översättare från ryska och förläggare. 2012 mottog han Elsa Swensonstipendiet, som ges till en översättare av östeuropeiska språk. Under Littfest 2018 medverkar han som samtalsledare och samtalar med Dmitrij Gluchovskij.

Nils Håkanson utkom under 2017 med Ödmården. Haven stiger, landhöjningen rullas tillbaka. Det land som en gång var Sverige ställs under vatten. I Ödmården har folket bosatt sig i gamla gruvhål. Där lever de för dagen – plumpa, själviska och planlösa, utlämnade åt naturens nycker, åt sina maktfullkomliga furstar och åt de nederländska ockupanter som lagt under sig stora delar landet. En dag störtar någonting ner i deras kylslagna träsk – en grönskimrande maskin som snart ska vända om alla maktordningar...

Tidigare har han också utkommit med Järnskallen.