nino_mick.png

Nino mick

Tonsalen, fredag 16 mars

Nino Mick skriver en direkt, lyrisk text om när det som flyter måste stelna. Den flytande könsidentiteten ska naglas fast i en diagnos. Dikter som talas högt ska naglas fast på en boksida. Det är dikter om att bara vilja bli lämnad ifred, men tvingas in i byråkrati. Om att göra en resa mellan ett jag och något annat ordlöst bort från kyrkan, om att ändå känna sig som Guds redskap. Om släktband, om ensamhet. Och naturligtvis om kroppen. Nino Micks debut Tjugofemtusen kilometer nervtrådar utkommer i januari 2018.

Nino Mick är en uppmärksammad och uppskattad scenpoet och blev 2013 svensk mästare i Poetry slam, och Svenska Kyrkans kulturstipendiat 2015. Nino är även vice ordförande i Göteborgs Litteraturhus.

Under Littfest medverkar Nino Mick i ett samtal om att skriva på tåg, något Nino själv gärna gör. Och när hen inte skriver på tåget, jobbar hen ombord som tågvärd. I rollen som tågvärd kommer ni som reser med Författartåget också att möta Nino Mick.

Presenteras som en del av projektet Författartåget, ett samarbete mellan SJ, Teg Publishing, Ord&Bild och Littfest.