Formulär för pressackreditering öppnar här under våren 2019. Normalt stängs formuläret några veckor före festivalstart.

Observera att vi normalt behöver avböja ett antal ansökningar, eftersom festivalens kapacitet är begränsad.