Foto: Henrik Olofsson/Littfest

Foto: Henrik Olofsson/Littfest

UPPDATERING. Formuläret för ansökan om pressackreditering är nu stängt. Formuläret öppnar igen inför Littfest 2020.

—-

För pressackreditering, fyll i formuläret för ackrediteringsansökan. Vi ackrediterar max två journalister per medieföretag. Förfrågningar ska vara oss till handa senast den 28 februari. Vi återkommer med besked snarast möjligt därefter. Observera att festivalen har begränsad kapacitet och att vi normalt inte har möjlighet att bevilja alla sökta ackrediteringar.

För bokning av intervjuer med arrangörer, kontakta oss på info@littfest.se.