Foto: Henrik Olofsson/Littfest

Foto: Henrik Olofsson/Littfest

För pressackreditering, fyll i formuläret för ackrediteringsansökan. Vi ackrediterar max två journalister per medieföretag. Förfrågningar ska vara oss till handa senast den 28 februari. Vi återkommer med besked snarast möjligt därefter. Observera att festivalen har begränsad kapacitet och att vi normalt inte har möjlighet att bevilja alla sökta ackrediteringar.

För bokning av intervjuer med arrangörer, kontakta oss på info@littfest.se.

Namn *
Namn
Observera att tillstånd krävs för att fotografera eller filma under festivalen, och att information om vad som gäller sänds till fotograf.