Foto: Henrik Olofsson/Littfest

Foto: Henrik Olofsson/Littfest

Formuläret för ansökan om pressackreditering till Littfest 2020 förväntas öppna januari 2020.

—-

För pressackreditering, fyll i formuläret för ackrediteringsansökan. Vi ackrediterar max två journalister per medieföretag. Förfrågningar ska vara oss till handa senast den 29 februari 2020. Vi återkommer med besked snarast möjligt därefter. Observera att festivalen har begränsad kapacitet och att vi normalt inte har möjlighet att bevilja alla sökta ackrediteringar.

För bokning av intervjuer med arrangörer, kontakta oss på info@littfest.se.