Samira_motazedi_600px.jpg

Samira Motazedi

Äpplet, fredag 16 mars

Med den nya europeiska asylpolitiken tvingas människor att försätta sig i allt farligare situationer för att bevisa sitt behov av att stanna. Det är en tillvaro där tiden blivit ett vapen i händerna på myndigheterna. När Samira Motazedi medverkade under Littfest 2016 visste hon inte om hon skulle få stanna eller utvisas. När hon nu återbesöker festivalen har hon hunnit få besked från Migrationsverket om att få stanna i Sverige, och utkommit med debuten En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran. På Littfest samtalar hon med Glänta-redaktören Linn Hansén. Samtalet hålls på engelska.

Samarbetspartner: Glänta.