Susanne Wygorts Yngvesson_600px.jpg

Susanne Wigorts Yngvesson

Äpplet, fredag 16 mars

Susanne Wigorts Yngvesson är docent i etik vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Hennes forskning rör områden som medieetik; övervakning; sexualetik samt kopplingar mellan mänskliga rättigheter (religionsfrihet och samvetsfrihet) och politisk teologi.

I antologin Skampåle är hon en av flera framstående journalister och medieforskare som funderar kring drevens betydelse och framtid, både som samhällsgranskning och kollektiva riter. Finns det ett samband mellan drevjournalistikens blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur påverkas vår personliga integritet av drev på sociala medier och vad händer på orter där det inte längre finns några granskande journalister kvar?

Under Littfest möter hon Per Svensson i ett samtal som leds av Andreas Johansson Heinö.

Presenteras i samarbete med Timbro.