Föreningen

Föreningen Littfest (org: 802453-9580) har som huvudsyfte att årligen planera, arrangera och genomföra Littfest – Umeås internationella litteraturfestival. Därutöver kan föreningen också anordna andra arrangemang som syftar till att främja intresset för främst skönlitteratur.

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens syften, samt förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Läs föreningens stadgar →

Littfestfre8_S-mh.jpg

Styrelsen

Ordförande: Patrik Tornéus
Ordinarie ledamot: Jan-Olov Carlsson, kassör
Ordinarie ledamot: Erik Jonsson, sekreterare
Ordinarie ledamot: Hanna Hindriks
Ordinarie ledamot: Katharina Eriksson
Ordinarie ledamot: Anneli Furmark
Ordinarie ledamot: Linus Råde
Ordinarie ledamot: Angelica Barahooi Johansson
Ordinarie ledamot: Maria Sundström
Ordinarie ledamot: Florence Sisask
Ordinarie ledamot: Vera Lynøe
Ordinarie ledamot: Malin Nicklasson

medlemmar_och_skrivmaskin.jpg

Bli medlem

Medlemsavgiften är 50:- per år.

Avgiften betalas in på bankgirokonto 427-7133. Märk betalningen med namn och fullständig adress.

Får inte alla uppgifter plats vid bankinbetalningen, skicka ett mejl med kompletterande uppgifter till info@littfest.se

Aktuella projekt

Littnord och Nordisk författarscen →

Versopolis - where poetry lives →