Bli volontär 

Vill du bidra till ett levande kulturliv i Umeå och dessutom få ta del av intressanta litteratursamtal? Bli volontär på Littfest! Efter att du skickat in anmälan kommer festivalens volontärsamordnare att höra av sig till dig med vidare information.

Som volontär jobbar du minst ett arbetspass. Passens längd kan variera något, men är minst fyra timmar. Som tack får du inträde till festivalen, delta i festivalens middag den dag du jobbar, en fin t-shirt att jobba i och våra eviga uppskattning. Observera att inträde gäller i mån av plats precis som för övriga deltagare. Kom i tid till programpunkter du gärna vill se!

Observera att vissa uppdrag lämpar sig bättre för personer under 18 år än andra, och att vi tar hänsyn till det när vi fördelar uppdragen.

Ja, jag vill fylla i volontäranmälan till Littfest 2018 →