Bli volontär 

Uppdatering: alla poster är tillsatta, vi söker inte längre fler volontärer till festivalen. Är du ändå intresserad är du välkommen att anmäla dig ändå för att stå på reservlista.

Vill du bidra till ett levande kulturliv i Umeå och dessutom få ta del av intressanta litteratursamtal? Bli volontär på Littfest! Efter att du skickat in anmälan kommer festivalens volontärsamordnare att höra av sig till dig med vidare information.

Som volontär jobbar du minst ett arbetspass. Passens längd kan variera något, men är minst fyra timmar. Som tack får du inträde till festivalen, delta i festivalens middag den dag du jobbar, en fin t-shirt att jobba i och våra eviga uppskattning. Observera att inträde gäller i mån av plats precis som för övriga deltagare. Kom i tid till programpunkter du gärna vill se!

Observera att vissa uppdrag lämpar sig bättre för personer under 18 år än andra, och att vi tar hänsyn till det när vi fördelar uppdragen.

Ja, jag vill fylla i volontäranmälan till Littfest 2018 →


För dig som ska vara volontär på Littfest 2018

Här finns lösenordsskyddad information till dig som ska vara volontär på Littfest 2018. Du har fått lösenordet på mejl från volontärsansvarig.

Till interna volontärsidan →