Littfest är Sveriges största litteraturfestival med 19000 seminariebesök, 70 programpunkter och 150 inbjudna gäster
och har arrangerats i Umeå sedan 2007.
Läs mer om festivalen →


författare och medverkande 2018


Bidragsgivare och Sponsorer

Partners

Samarbetsparter

Prenumerera på Littfests nyhetsbrev