Vill ni ställa ut på Littfest?

Nu är intresseanmälan för utställarbord under Littfest öppen. Vi har fått många frågor redan, så vi anar att utställarplatserna kommer att bokas upp snabbt även detta år.

Utställarborden är en livlig och välbesökt plats för nära och oväntade möten mellan besökare, förläggare, författare och andra litteraturintresserade. Utställarborden är kort sagt ett mycket uppskattat inslag på festivalen. Eftersom antalet platser är begränsade prioriterar vi de företag eller organisationer som har en tydlig koppling till litteratur.

Läs mer och fyll i intresseanmälan på sidan För utställare.