Vad vill du se på Littfest 2020?

Nu är vi tillbaka på kontoret igen med full styrka, och planerar för fullt inför Littfest 2020. Har du idéer, tankar, önskemål och förslag på vad du skulle vilja se och höra under nästa festival? Hör av dig, och gärna så snart som möjligt så är chansen större att det är möjligt att genomföra. Lämna din idé i vår förslagslåda här nedan, eller skicka e-post till info@littfest.se