Skrivandet i Fokus

Litteratur handlar i festivalsammanhang till största delen om läsande. Under årets festival vänder vi även blicken mot det egna skrivandet. Att själv äga verktyg för att uttrycka sig är viktigt för ett demokratiskt samtal och samhälle. Hur uttrycker vi oss själva, och varför drivs vi att dela våra berättelser? Skrivarutbildningarna är populära, men finns läsarna? Och hur går en tillväga för att få sin bok utgiven? Dessa frågor söker vi svar på i en rad programpunkter som sätter skrivandet i fokus.

Smygstarta skrivtemat!

Som uppvärmning kan vi på Littfest erbjuda en testprenumeration på tidningen Skriva, Sveriges ledande magasin för skrivande människor: 3 nummer för 99 kronor = mindre än halva priset. Klicka här för att ta del av erbjudandet