Litteratur mitt i samhällsdebatten

År 2018 har precis börjat. Ett viktigt år, då Sverige går till val. Det är ett val som äger rum i en tid som präglas av oroligheter, misstro, motsättningar och “alternativa fakta”. Vilken roll spelar litteraturen för den politiska diskussionen? Det är kanske att betrakta som en närmast retorisk fråga i en tid då mörka krafter gör sitt absolut yttersta för att tränga sig in i de offentliga rummen.

På årets upplaga av Littfest kommer ämnet att angripas genom reportageböcker och debatterande antologier, men också med hjälp av skönlitteraturen och poesins sätt att levandegöra och förklara omvärlden.

I dag presenterar vi ytterligare ett antal författare, som alla på sitt sätt diskuterar aktuella samhällsfrågor i sitt skrivande. Dessa är Göran Greider, Åsa Linderborg, Hannele Mikaela Taivassalo, Peter Fröberg Idling, Mattias Gardell, Heléne Lööw, Per Svensson, Susanne Wigorts Yngvesson, Dan Korn, Elisabeth Åsbrink och Marlene Streeruwitz. Mer information om dem alla finner du under fliken Författare.